verberg verkochte panden

eenheidoppervlakteopp. Terras terrasrichtprijs
01A188.3221.82verkochtgrondplan-a1.1.pdf1.1
01A271.6620.99verkochtgrondplan-a2.1.pdf2.1
01A271.8812.01verkochtgrondplan-a3.1.pdf3.1
01A170.3910.74verkochtgrondplan-a4.1.pdf4.1
01A163.558.1verkochtgrondplan-a5.1.pdf5.1
01B275.7622.13verkochtgrondplan-a6.1.pdf6.1
01B2100.4612.15verkochtgrondplan-a7.1.pdf7.1
11B2107.5412.15Zuid430.000grondplan-a8.1.pdf8.1
01B166.208.13verkochtgrondplan-a9.1.pdf9.1
12A299.4216.42Zuid430.000grondplan-a10.1.pdf10.2
02A271.6820.28verkochtgrondplan-a11.2.pdf11.2
12A2112.8518.13Zuid457.000grondplan-a12.2.pdf12.2
02A174.7615.06verkochtgrondplan-a13.2.pdf13.2
12B2115.6114.03Zuid464.750grondplan-a14.2.pdf14.2
02B2100.5412.12Zuidverkochtgrondplan-a15.2.pdf15.2
12B2107.5812.18Zuid431.700grondplan-a16.2.pdf16.2
03A296.2415.33Zuidverkochtgrondplan-a17.2.pdf17.3
03A271.6316.28verkochtgrondplan-a18.2.pdf18.3
13A2112.9118.13Zuid457.000grondplan-a19.3.pdf19.3
03A174.7315.06ZuidVerkochtgrondplan-a20.3.pdf20.3
03B183.4114.84verkochtgrondplan-a21.3.pdf21.3
03B2100.4611.89verkochtgrondplan-a22.3.pdf22.3
03B2111.078.85verkochtgrondplan-a23.3.pdf23.3
03B166.628.6verkochtgrondplan-a24.3.pdf24.3
04A2102.1726.35verkochtgrondplan-a25.4.pdf25.4
04A2126.6949.34verkochtgrondplan-a26.4.pdf26.4
04A295.9621.86Oost en Westverkochtgrondplan-a27.4.pdf27.4
14A2118.4368.30Oost en West605.000grondplan-a28.4.pdf28.4
14A2127.7958.14West583.000grondplan-a29.4.pdf29.4
04B2104.6530.68verkochtgrondplan-a30.4.pdf30.4
04B2110.0336.74verkochtgrondplan-a31.4.pdf31.4
04B2110.8051.44Oost en Westverkochtgrondplan-a32.4.pdf32.4
04B2123.4092.58verkochtgrondplan-a33.4.pdf33.4
02A296.3819.92verkochtgrondplan-a34.4.pdf34.2
12A3106.9020.00West442.000grondplan-a35.2.pdf35.2
12A3106.9020.00West442.000grondplan-a36.2.pdf36.2
12A2108.4015.82West441.000grondplan-a37.2.pdf37.2
12B3116.2112.88West463.000grondplan-a38.2.pdf38.2
02B164.3611.55WestVerkochtgrondplan-a39.2.pdf39.2
02B2107.5722.51Westverkochtgrondplan-a40.2.pdf40.2
03A296.3819.92Westverkochtgrondplan-a41.3.pdf41.3
03A3106.920.00verkochtgrondplan-a42.3.pdf42.3
03A3106.920.00verkochtgrondplan-a43.3.pdf43.3
13A2108.415.80West441.000grondplan-a44.3.pdf44.3
03B3154.1830.62WestVerkochtgrondplan-a45.3.pdf45.3
03B2107.3714.92Verkochtgrondplan-a46.3.pdf46.3
verberg verkochte panden

eenheidoppervlakteopp. Tuinoriëntatie tuinrichtprijs
1A3144.8731West548.000grondplan-w1.pdfw1
1A3149.7342West580.000grondplan-w2.pdfw2
1A3149.7842West580.000grondplan-w3.pdfw3
1A3149.5142West580.000grondplan-w4.pdfw4
1A3150.0042West580.000grondplan-w5.pdfw5
1A3149.7542West580.000grondplan-w6.pdfw6
1A3149.7642West580.000grondplan-w7.pdfw7
1A3119.6242West473.000grondplan-w8.pdfw8
1A3128.1642West505.000grondplan-w9.pdfw9
1B3151.7228Oost569.000grondplan-w10.pdfw10
1B3150.0032Oost569.000grondplan-w11.pdfw11
1B3149.5232Oost569.000grondplan-w12.pdfw12
1B3149.7632Oost569.000grondplan-w13.pdfw13
1B3119.2832Oost463.000grondplan-w14.pdfw14
1B3128.18137Oost605.000grondplan-w15.pdfw15
0A3118.0610.10Westverkochtgrondplan-w24.pdfw24
0B3118.8310Oostverkochtgrondplan-w30.pdfw30
verberg verkochte panden

blokeenheidoppervlakterichtprijs
0AHR1118.19Verkochtgrondplan-hr1.pdf
0AHR2132.85Verkochtgrondplan-hr2.pdf
1BHR391.49256.000grondplan-hr3.pdf
1BHR4128.86356.000grondplan-hr4.pdf
1BHR5119.56340.000grondplan-hr5.pdf